Endokrin oftalmopati - Phadia - Setting the Standard - Phadia.com - test

Endokrin oftalmopati

Endokrin oftalmopati (endokrin orbitopati) är en ögonsjukdom som orsakas av endokrin dysfunktion liksom tyreoidassocierad oftalmopati, Graves sjukdom.