Graves sjukdom

Graves sjukdom delar många immunologiska egenskaper med autoimmun tyreoidit och autoimmun hypotyreoidism och kan ofta uppträda trots åratal av lyckad behandling med antityreoida läkemedel.

Det är produktionen av TSH-R-stimulerande antikroppar som karakteriserar Graves sjukdom. Dessa orsakar ihållande hypertyreoidism och den karakterisktiska, fasta, diffusa struman som observeras hos de flesta patienter. Graves sjukdom är den vanligaste orsaken till hypertyreoidism, med 60–80 % av fallen.

I Europa är prevalensen kring 1 % bland kvinnor mellan 35 och 60 år, med fem till tio gånger lägre frekvens hos män. Över 90 % av patienterna med Graves sjukdom har tyreoidassocierad oftalmopati. Kliniskt uppenbar sjukdom förekommer hos omkring 50 % av patienterna, där det orsakar tillbakadragna ögonlock, tryck på nerver samt med minskande frekvens: drabbar svår oftalmopati mindre än 5 % av patienterna.