Subakut tyreoidit

Subakut tyreoidit (de Quervains) orsakas möjligen av en virusinfektion i tyreoidea. Dess säsongsmässiga och geografiska utbredning är gemensam med påssjukevirus, coxsackievirus och echovirus.

Patienter med denna sjukdom har vanligtvis en akut fas av tyreoidit där körteln kan ge mycket smärta och antityreoidea-antikroppar kan förekomma. I detta stadium är patienten tyreotoxisk, med förhöjt serum T4 och minskad radiojodupptag.

Progressiva eutyreoida och hypotyreoida perioder på 4-8 veckor kan följa innan sköldkörtelfunktionerna till slut normaliseras. Vid subakut tyreoidit uppträder en snabbt växande sköldkörtel och tecken på tyreoid dysfunktion. Sjukdomen har ett akut förlopp och förknippas ofta med smärta och ömhet i körtelområdet. Den sammanfaller även med förhöjd erytrocytsedimenteringshastighet. Detta kan orsaka toxikos pga. lågt upptag, eftersom förhöjd serumnivå av tyreoidhormoner kan produceras vid lågt till normalt upptag av radioaktivt jod.