Glomerulonefrit

Glomerulonefrit är en typ av nefrit som åtföljs av inflammation av kapillärslingorna i njurarnas glomeruli. Det förekommer i akuta, subakuta och kroniska former och kan vara sekundärt till hemolytisk streptokockinfektion. Det finns även bevis för möjliga autoimmuna mekanismer.

Pauci-immun halvmåneglomerulonefrit (även kallat pauci-immun, snabbt progredierande glomerulonefrit) är en mycket aggressiv form som karakteriseras av epiteliska halvmånar och antineutrofila cytoplastiska antikroppar, men få, om några immundepositioner.

Snabbt progredierande glomerulonefrit (även kallad halvmåneglomerulonefrit) är en akut form markerad av snabb progression till njursvikt i sista stadiet och histologiskt, genom ymnig epitelisk celldelning, ofta med epiteliska halvmånar. De huvudsakliga tecknen är anuri, proteinuri, hematuri och anemi.

Andra former av glomerulonefrit finns men nämns inte här (se specialistlitteratur).