Goodpastures syndrom

Goodpastures syndrom, en sjukdom av okänt ursprung, karakteriseras av en triad av lungblödning, glomerulonefrit, och cirkulerande antikroppar mot basalmembranantigener. Intrapulmonär blödning kan vara insignifikant eller svår och livshotande och föregår ofta njurengagemang vid 1-12 månader. Njurengagemanget är vanligtvis snabbt progredierande, med oligurisk njursvikt inom veckor till månader från sjukdomens kliniska debut. Utan snabb behandling är njursvikt oundvikligt.