Mikroskopisk polyangiit

Mikroskopisk polyangiit, även kallat mikroskopisk polyartrit. Det är en systemisk nekrotiserande vaskulit som påverkar små blodkärl, inklusive arterioler, kapillärer och venuler. Män drabbas oftare än kvinnor.

För mikroskopisk polyangiit är den genomsnittliga debutåldern cirka 50 år. Denna sjukdom är ovanlig och den faktiska incidensen är okänd.

Typiska yttringar omfattar glomerulonefrit, blödning i lungorna eller lunginfiltration, muskuloskeletal smärta (ibland med synovit), purpura, perifer neuropati och buksmärtor.

Systemiska symtom som illamående, trötthet och feber förekommer oftast.