Polyarteritis nodosa

Polyarteritis nodosa kan påverka alla kroppens organ. Hud, perifera nerver, leder, tarmkanalen och njurarna är de som oftast är involverade. Lungorna påverkas oftast inte. Även om svårighetsgraden varierar är polyarteritis nodosa en allvarlig och ofta progressiv och dödlig sjukdom.

Vaskuliter som liknar polyarteritis nodosa kan ibland vara en sekundär eller associerad manifestation av andra sjukdomar som reumatoid artrit (RA) och systemisk lupus erythematosus (SLE).

Polyarteritis nodosa är ovanligt. Beräkningarna av dess incidens bland den allmänna befolkningen har varierat från cirka 5 till 10 per miljon personer och år. Sjukdomen är dubbelt så vanlig bland män. Den kan ses hos barn och äldre, men är mer vanlig hos medelålders.

Allmänna sjukdomssymtom som feber och illamående förekommer oftast. Kutana yttringar inkluderar palpabel purpura, ärrbildande sår av olika storlekar och livedo retikularis. Bensmärtor är vanligt, men synovit är mer sällan förekommande.

Multipel mononeuropati är den mest typiska neurologiska manifestationen och ses i hälften eller mer av alla patienter. Plötslig, skarp smärta eller parestesi i förlängningen av en perifer nerv är ofta de första symtomen, följt av svaghet i de muskler som försörjs av den nerven. Flera nerver kan engageras progressivt, vilket resulterar i en allvarlig, diffus polyneuropati.