Autoantikroppar indikerar en autoimmun sjukdom

Det finns autoantikroppar som fungerar som markörer för olika autoimmuna sjukdomar. Kvaliteten hos dessa markörer beror på deras specificitet och sensitivitet.

Olika markörer för olika autoimmuna sjukdomar

Vid autoimmuna sjukdomar kan det bildas autoantikroppar som endast förekommer i just den sjukdomen – sådana autoantikroppar fungerar som sjukdomens markörer.

Autoantikroppar kan klassificeras som (i) primära antikroppar, som direkt orsakar en sjukdom genom att blockera en normal cellfunktion eller genom att skada vävnad eller (ii) sekundära antikroppar, som inte är patogena i sig själva utan produceras som följd av sjukdomen.Båda typerna kan användas som diagnostiska markörer.

Sensitivitet och specificitet för autoimmuitetsmarkörer

Kvaliteten på en sjukdomsmarkör definieras av dess specificitet och sensitivitet.

Hög specificitet ges till en markör som endast förekommer i en enskild sjukdom och inte i relaterade sjukdomar eller hos patientens släktingar.
Detta stämmer för till exempel antikroppar mot vävnadstransglutaminas (tTG), som har en klinisk specificitet för celiaki på upp till 100 %.

En markör med hög sensitivitet kan hittas i alla eller de flesta patienter som har en viss sjukdom.

Antikroppar mot transglutaminas är återigen ett bra exempel på en markör med hög sensitivitet: Omkring 96 % av patienter med celiaki har spårbar mängd anti-tTG.

En sjukdomsmarkör kan ha mycket hög specificitet men mycket låg sensitivitet, som t.ex. antikroppar mot Sm, som endast förekommer hos 10-30 % av SLE-patienter, men nästan aldrig vid andra sjukdomar. Omvänt kan en markör ha mycket hög sensitivitet, men inte så hög specificitet - som antikroppar mot kardiolipin, en markör för antifosfolipidsyndrom. De kan också hittas vid andra sjukdomar.

EliA-blodtest detekterar autoantikroppar i serum från patienter som misstänks lida av autoimmuna sjukdomar. Analyserna är av högsta kvalitet och kombinerar utmärkt specificitet med högsta sensitivitet.