Säkerhet och effektivitet i diagnos av autoimmunitet

EliA-blodtest med högt kliniskt värde underlättar diagnostisering och behandling av autoimmuna sjukdomar.

Detektera autoantikroppar tidigt

Vid reumatoid artrit eller andra progressiva autoimmuna sjukdomar är det mycket viktigt att detektera autoantikroppar tidigt eftersom endast tidig diagnos och omedelbar behandling kan motverka irreparabla skador som t.ex. benerosion. 
För att fylla detta specifika behov erbjuder vi autoimmunitetstester där det går att identifiera autoantikroppar i ett tidigt skede för att så snart som möjligt kunna ställa den kliniska diagnosen.   

Stöd diagnosen med en komplett panel med blodtester för autoimmunitet

Cirka 40 helt automatiserade EliA- och 40 Varelisa-tester finns för närvarande och antalet nya tester ökar ständigt. Testerna detekterar autoantikroppar med högt diagnostiskt värde för olika autoimmuna tillstånd som reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus (SLE), celiaki med flera.

Öka effektiviteten genom automation och ge noggranna testresultat

Förutom de många autoimmunitetstesterna erbjuder vi även pålitliga och helautomatiserade instrument som ger ökad effektivitet och korrekta och reproducerbara testresultat.