Faktorer hos en pålitlig diagnos

Symtomen liksom autoantikropparna som en patient uppvisar bör alltid beaktas för en exakt och tillförlitlig diagnos. Men det finns även ytterligare faktorer att räkna med.

En diagnos kan ställas genom att studera olika aspekter:

  • Medicinsk historik: Läkaren frågar patienten om symtomen och hur länge patienten har haft dem.
  • Klinisk undersökning: Läkaren kontrollerar alla medicinska tecken (t.ex. svullna lymfkörtlar, inflammerade leder, osv.).
  • Laboratorietester: Läkare kan testa om det finns inflammationsmarkörer och/eller autoantikroppar i patientens blod. 

Därtill är kunskap och medvetande hos läkaren och effektiv kommunikation mellan läkare och patient av högsta vikt när det handlar om att ställa rätt diagnos.