Behandla en autoimmun sjukdom

Eftersom autoimmuna sjukdomar kan yttra sig på många olika sätt finns också många olika behandlingar för dem.
I allmänhet har behandlingarna ett av tre mål:

Lindra symtomen

 Bibehålla organens funktion

Angripa sjukdomsmekanismerna (immundämpande läkemedel)