DN - Allergin är svår att upptäckaSmåbarn är en ny riskgrupp för pollenallergi. Säsongen som nu drar i gång drabbar nästan två miljoner svenskar och ­besvären kryper nedåt i åldrarna. Samtidigt slår försäljningen av allergimediciner i taket, visar siffror som DN tagit fram.

Hösnuva, klåda och nysningar. Till helgen när vårvärmen drar in över landet väntas pollenhalterna av al och hassel stiga snabbt.

Men det är inte enbart vuxna som drabbas av olika besvär när träd, buskar och andra växter sprider sitt frömjöl. Även småbarn tycks allt oftare bli en riskgrupp för pollenallergi, enligt nya studier.

– Tidigare har man sagt att detta först har varit aktuellt i skolåldern. Nu kan vi se att pollenallergi kryper nedåt i åldrarna, säger säger Göran Wennergren, professor i pediatrik vid Göteborgs universitet.

– Det har blivit vanligt att man får det redan i fyra till femårs­åldern – kanske till och med ännu tidigare,

Han har följt 5.000 barn i Västra Götaland där föräldrar fått rapportera in olika symtom. Svaren visar att 5,5 procent av fyra till fem-åringarna har allergi, de allra flesta mot pollen.

Enligt en fransk studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Allergy kan allergisk snuva börja så tidigt som före ett och ett halvt års ålder.

– En anledning till att man inte uppmärksammar allergiska näsbesvär så tidigt kan vara att småbarn ofta är snuviga, och man förväxlar därför lätt det som kan vara allergisk snuva med förkylningssnuva.

Vad ska man göra som förälder?

– Misstänker man att det inte är en vanlig snuva kan man gå till sin barnmottagning eller vårdcentral. Det finns möjligheter att ta blodprov om man vill vara säker.

Dagens Nyheter träffar Sara Karlgren, mamma till Theodor, 1,5 år, i Vasaparken i Stockholm. Hon är osäker på om hon verkligen skulle upptäcka en pollenallergi på sitt barn.

– Theodor är förkyld nästan hela tiden, så det är nog svårt att märka. Om han börjar klia sig runt ögonen kanske jag skulle reagera – men jag vet inte.

Var femte svensk, nästan två miljoner personer, drabbas årligen av pollenallergi. Sjukdomen har blivit allt vanligare, enligt samstämmig expertis, och ökningen märks inte minst på läkemedelsförsäljningen.

Förra året handlade vi allergimedicin för 601 miljoner kronor exklusive moms, en ökning med 10 procent sedan 2007. Detta enligt statistik som statliga Apotekens Service tagit fram åt DN.

– Vi ser en ökad mängd av allergisk sensibilisering i samhället. Tittar vi på pricktester i olika material ser vi en tydlig förhöjning jämfört med de sista 20 åren. Vi ser däremot ingen ökning av astma, säger Jan Lötvall, professor i allergologi vid Göteborgs universitet.

> Se hela artikeln på DN

2011-04-01