Exakta resultat för säkra beslut

Hur man bättre definierar och behandlar jordnötsallergi

 

Jordnötsallergi är en av de vanligaste födoämnesallergierna. De svåra reaktioner som kan uppstå i samband med jordnötsallergi har alltid varit förknippade med mycket oro, i synnerhet hos föräldrar till barn med jordnötsallergi. Många av dem som fått höra att de är jordnötsallergiska är faktiskt inte alls allergiska.

Nu har diagnostiseringen och behandlingen av patienter med misstänkt jordnötsallergi nått en helt ny nivå. Genom att testa med ImmunoCAP allergena komponenter är det idag möjligt att skilja mellan ”verklig” jordnötsallergi och symptom som orsakats av korsreaktivitet.

Här kan du läsa mer om hur man bättre definierar och behandlar jordnötsallergi

2011-03-23