Citrix

Genom en Citrix-terminalmiljö finns det ett antal applikationer som kan användas av Phadias anställda och konsulter. Säkerhet och åtkomstnivå garanteras genom användarnamn, lösenord och ett engångslösenord som skapas av RSA SecurId.

Om du vill använda program från Phadia Citrix-miljön på en dator som inte kommer från Phadia, måste du installera ett Citrix-insticksprogram på din webbläsare.Programmet kan hämtas från http://www.citrix.com eller genom att klicka på denna länk:

Hämta webbinsticksprogrammet Citrix XenApp

När du har installerat insticksprogrammet skriver du https://citrix.phadia.com i en webbläsare. Då öppnas inloggningssidan nedan.

Skriv Username och Password (samma som för nätverket) tillsammans med Passcode (pinkod + 6 siffror som visas på din SecurID) och tryck på knappen Log On.
 
 
När du har loggat in kan du visa och få åtkomst till alla applikationer enligt din åtkomstnivå.

Tryck på den applikation som du vill starta. Kort därefter startar applikationen sömlöst på din dator (det ser ut precis som om du har startat den lokalt på din dator).