Vår historia

I mitten av sextiotalet övertygade tre vetenskapsmän – Leif Wide, Rolf Axén och Jerker Porath – Parmacias ledning om att samarbeta med dem i utvecklingen av Pharmacias separationsmedel, Sephadex, som den solida fasen i immunodiagnostisk testning. Detta var det första steget mot bildandet av ImmunoDiagnostics.

Samtidigt upptäcktes immunoglobulin E (eller IgE) av två separata forskningsteam, ett i USA och ett vid Uppsala Universitetssjukhus (S.G.O Johansson, Hans Bennich och Leif Wide). Vid Uppsala Universitetssjukhus utvecklade teamet en metod för att mäta nivån av substansen i blodprover och till slut kunde en koppling göras mellan IgE-antikroppar och allergiska symtom. Dessa forskningsrön presenterades för Pharmacia med tanken om att skapa ett kommersiellt allergitest. Med hjälp av "sandwich-tekniken", utvecklad av Leif Wide, togs produkten Phadebas RAST fram, och därigenom fick ImmunoDiagnostics den ledande position som vi fortfarande har inom allergitestning.

Här följer en kort sammanfattning av resan från en liten forsknings- och utvecklingsgrupp inom Pharmacia till det oberoende och världsledande företag som vi är idag.

2011

 • Thermo Fisher Scientific köper Phadia.

2010

 • Introduktion av Phadia 2500 och Phadia 5000.

2009

 • Introduktion av ImmunoCAP ISAC.
 • Uppköp av VBC Genomics.

2007

 • Brittiska finansbolaget Cinven är ny ägare.
 • Förvärv av delar av VBC Genomics.

2006

 • Det nya företagsnamnet Phadia introduceras.

2005

 • ImmunoCAP Rapid, det första patientnära allergitestet för primärvården.
 • Lansering av EliA på ImmunoCAP 250.
 • Hög kapacitet och automation gör det idealiskt för laboratorier som utför 80 till 400 autoimmuntester per dag.

2004

 • Pharmacia Diagnostics AB etableras som nytt, oberoende företag i Uppsala.
 • PPM Venture och Triton är nya huvudägare.
 • ImmunoCAP 250 introduceras – Nu är instrumentfamiljen ImmunoCAP fullständig, med system för laboratorier av alla storlekar.

 2003

 • Pfizer köper Pharmacia.

 2002

 • ImmunoCAP 1000 lanseras i resten av världen.
 • Koncept för tolkning av kvantitativa resultat för IgE-antikroppar i relation till sannolikheten för allergiska symtom presenteras.

 2001

 • ImmunoCAP 1000 JP, ett system särskilt utformat för stora laboratorier i Japan introduceras.
 • EliA, en ny teknik som möjliggör automatiserad hantering av autoimmunitetstestning med ImmunoCAP 100E introduceras.
 • Phadiatop Infant, ett atopiskt ja/nej-test, särskilt utformat för barn lanseras.

2000

 • Pharmacia & Upjohn köper Monsanto.
 • Den nya koncernen kallas Pharmacia Corporation.
 • Namnet Pharmacia Diagnostics återintroduceras igen.
 • ImmunoCAP 100E introduceras, vilket även kan användas för autoimmunitetstester.

 1997

 • Det tyska företaget Elias köps upp – ett företag med en stark position inom testning av autoimmuna sjukdomar.
 • Utveckling av autoimmunitetstester för UniCAP som ett komplement till Elias test Varelisa påbörjas.

 1995

 • Pharmacia går ihop med det amerikanska företaget Upjohn och namnet ändras till Pharmacia & Upjohn Diagnostics.
 • ImmunoCAP 100 lanseras som det första instrumentet för att integrera automatisk provhantering, en processor, mätutrustning och datautvärdering i ett.
 • ImmunoCAP-kemin förbättras ytterligare.

 1993

 • Procordia köper det italienska företaget Farmitalia Carlo Erba och ändrar namnet till Pharmacia.
 • Namnet Pharmacia Diagnostics återintroduceras.

 1992

 • Diagnostikverksamheten blir del av Kabi Pharmacia, nu känt som Pharmacia Diagnostics.

 1991

 • AutoCAP, en ny automatisk processor för Pharmacia CAP System, introduceras.

 1990

 • Det svenska företaget Procordia köper Pharmacia och slår ihop läkemedelsverksamheten med sitt eget läkemedelsföretag, Kabi.
 • Wallay Oy säljs.

1989

 • Pharmacia CAP-systemet lanseras, den "andra generationens RAST" som ersätter den gamla pappersskivan med en ny fast fas, ImmunoCAP.

1986

 • Phadiatop, ett ja/nej-test för inhalationsallergi, lanseras.
 • Det finska företaget Wallac Oy köps upp.

1981

 • Phadezym RAST (RAST med en enzymmarkör istället för en radioaktiv) introduceras.

1978

 • Pharmacias läkemedelsavdelning lanserar allergenextrakt för immunoterapi, baserat på Allergons högkvalitativa källmaterial.

1976

 • Byggnationen av Pharmacia Diagnostics tillverkningsanläggning påbörjas i Fyrislund, Uppsala.
 • Phadebas IgE PRIST introduceras, ett förbättrat test för totalt IgE.

1974

 • Phadebas RAST lanseras.
 • För första gången går det att mäta IgE-antikroppar till specifika allergen och från början innehåller panelen bara en handfull allergen.

1972

 • Phadebas IgE Test (för totalt IgE), det första allergitestet introduceras.

1971

 • Pharmacia köper Allergon AB, ett svenskt företag som kommer att bli en världsledande tillverkare av allergenkällmaterial och en hörnsten i Pharmacia Diagnostics allergitester.

1970

 • Den första produkten, Phadebas Amylase Test, ett test för enzymet amylas, introduceras.

 1967

 • Upptäckten av IgE skedde i Uppsala av forskarna S.G.O Johansson, Hans Bennich och Leif Wide.
 • En diagnosgrupp bildades inom Pharmacia och utvecklingen av en diagnostest för IgE-mätning startade.