Policy

Det är viktigt för oss att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet och samtidigt visa respekt och omsorg om miljön.

Vi säkrar hög kvalitet på våra produkter genom vårt kvalitetshanteringssystem och miljöpolicyn har formulerats enligt de grundläggande värdena hos ImmunoDiagnostics.