Vision och värden

På Thermo Fisher Scientific är vår vision att hjälpa våra kunder att göra världen sundare, renare och säkrare. Vare sig det handlar om att bota cancer, ta bort luftföroreningar, göra mat säker eller skydda från terroristhot räknar kunderna med att vi ger dem de verktyg de behöver. Vi uppfyller vår vision genom att varje dag arbeta enligt våra värden, vilka vi kallar för de "4 I:na" — Integritet, Intensitet, Innovation och Involvering.

Ta reda på mer om vision och värden hos Thermo Fisher Scientific