Phadia 100

Det minsta av alla instrument från Phadia Laboratory Systems, Phadia 100, är utformat för högsta flexibilitet i det lilla laboratoriet.

Flexibilitet

 • Phadia 100 är utformat för test av allergi och autoimmunitet och ger kliniskt relevanta testresultat som hjälper läkare med patientbehandling.
 • Automatiserad process av EliA- och ImmunoCAP-analyser
 • En allergenpanel detekterar sensibilisering mot 650 allergen och 90 allergenkomponenter
 • En omfattande autoimmunitetsmeny täcker kliniskt relevanta autoimmunitetsmarkörer för utvärdering av de vanligaste autoimmuna sjukdomarna, t.ex. reumatoid artrit, celiaki och bindvävssjukdomar
 • Alla tester kan mätas från ett prov
 • Användarkonfigurerbara funktioner med reflextester

Kapacitet

 • Genomströmning: 48 resultat i en analys
 • Testning av hela satser
 • Kalibreringskurvor kan sparas i 28 dagar
 • Spädning i instrumentet
 • Kör som fristående enhet eller grupp

Pålitlighet

 • Mycket konsekventa resultat över tid, mellan olika länder, system, laboratorier och användare
 • Fjärrdiagnostik via Phadia LabCommunity
 • Det största kvalitetsbedömningsprogrammet i världen

Automatisering för självgående produktivitet

Dra fördel av system med bevisad pålitlighet och noggrannhet