Phadia 1000

Phadia 1000 är utformad för laboratorier med hög genomströmning och levererar 2 000–10 000 resultat i veckan. Detta är den optimala lösningen för det stora kostnadsmedvetna laboratoriet för att kunna bemöta det ökande behovet av allergitester.

Anpassat för allergitestning

Phadia 1000 är anpassat för allergitester och ger kliniskt relevanta testresultat som hjälper läkare i patientbehandlingen.

 • En allergenpanel detekterar sensibilisering mot 650 allergen och 90 allergenkomponenter
 • Automatiska start- och avstängningsfunktioner
 • Alla tester kan mätas från ett prov
 • Användarkonfigurerbara funktioner med reflextester

 Kapacitet

 • Genomströmning: 240 resultat/timme
 • Kontinuerlig, slumpmässig åtkomst
 • Alla reagens förvaras i instrumentet
 • Kalibreringskurvor kan sparas i 28 dagar
 • Kan anslutas till laboratorieautomationssystem
 • Seriekoppling av instrument ger ökad kapacitet

Pålitlighet

 • Mycket konsekventa resultat över tid, mellan olika länder, system, laboratorier och användare
 • Fjärrdiagnostik via Phadia LabCommunity
 • Det största kvalitetsbedömningsprogrammet i världen

Automatisering för självgående produktivitet

Uppskattad hanteringstid på 15 minuter. Arbetspassets längd kan anpassas efter dina behov.

Dra fördel av system med bevisad pålitlighet och noggrannhet