Phadia 250

Den helautomatiska Phadia 250 är idealisk för det medelstora laboratoriet och levererar 400–2 000 resultat i veckan.

Flexibel och automatisk

Phadia 250 är utformat för test av allergi och autoimmunitet och ger kliniskt relevanta testresultat som hjälper läkare med patientbehandling.

 • En allergenpanel detekterar sensibilisering mot 650 allergen och 90 allergenkomponenter
 • En omfattande autoimmunitetsmeny täcker kliniskt relevanta autoimmunitetsmarkörer för utvärdering av de vanligaste autoimmuna sjukdomarna, t.ex. reumatoid artrit, celiaki och bindvävssjukdomar
 • Alla tester kan mätas från ett prov
 • Användarkonfigurerbara funktioner med reflextester

 Kapacitet

 • Genomströmning: 60 resultat/timme
 • Kontinuerlig, slumpmässig åtkomst
 • Alla reagens förvaras i instrumentet
 • Kalibreringskurvor kan sparas i 28 dagar
 • Spädning i instrumentet
 • Kan anslutas till laboratorieautomationssystem
 • Seriekoppling av instrument ger ökad kapacitet

Pålitlighet

 • Mycket konsekventa resultat över tid, mellan olika länder, system, laboratorier och användare
 • Fjärrdiagnostik via Phadia LabCommunity
 • Det största kvalitetsbedömningsprogrammet i världen

Automatisering för självgående produktivitet

Uppskattad hanteringstid 10–15 minuter. Arbetspassets längd kan anpassas efter dina behov.

Dra fördel av system med bevisad pålitlighet och noggrannhet