Phadia 2500

Phadia 2500 är lämpligt för laboratorier som ska uppfylla mycket höga krav. Phadia 2500 är utformat för laboratorier med mycket hög genomströmning och levererar 10 000–25 000 resultat i veckan.
 • Phadia 2500

 • CallOutPage - Två processlinjer (2500)
 • CallOutPage - CLI-artikel (Ampeth)

  Kunden i fokus!

 • Phadia Laboratory Systems. Din plattform för framgångsrik diagnostik. Phadia Laboratory Systems. Din plattform för framgångsrik diagnostik.
  Phadia Laboratory Systems. Din plattform för framgångsrik diagnostik.

Flexibilitet

Phadia 2500 har två processlinjer. Två olika konfigurationer kan ställas in för test av allergi och autoimmunitet. Ett unikt testutbud garanterar kliniskt relevanta testresultat som hjälper läkare i patientbehandlingen.

 • En allergenpanel detekterar sensibilisering mot 650 allergen och 90 allergenkomponenter
 • En omfattande autoimmunitetsmeny täcker kliniskt relevanta autoimmunitetsmarkörer för utvärdering av de vanligaste autoimmuna sjukdomarna, t.ex. reumatoid artrit, celiaki och bindvävssjukdomar
 • Alla tester kan mätas från ett prov
 • Användarkonfigurerbara funktioner med reflextester

Kapacitet

 • Kapacitet per processlinje: 240 resultat/timme
 • Kapacitet per processlinje: 150 resultat/timme
 • Kontinuerlig, slumpmässig åtkomst
 • Alla reagenser finns i instrumentet
 • Kalibreringskurvor kan sparas i 28 dagar
 • Spädning i instrumentet (EliA)
 • Kan anslutas till laboratorieautomationssystem
 • Seriekoppling av instrument ger ökad kapacitet

Pålitlighet

 • Mycket konsekventa resultat över tid, mellan olika länder, system, laboratorier och användare.
 • Fjärrdiagnostik via Phadia LabCommunity

Automatisering för självgående produktivitet

Uppskattad hanteringstid 10–15 minuter, oberoende av inställning.
Arbetspassets längd kan anpassas efter dina behov.

 

Dra fördel av system med bevisad pålitlighet och noggrannhet!