ImmunoCAP ECP

Kvantifiering av ECP (eosinophil cationic protein) med ImmunoCAP ECP ger korrekt utvärdering av astmapatienter. Här får du mer information om kliniskt värde, förväntade testvärden och testprincipen hos ImmunoCAP ECP.

ImmunoCAP ECP mäter nivån av eosinofilt basiskt protein (Eosinophil Cationic Protein - ECP) i serum. Eosinofiler är de celler som i huvudsak orsakar den inflammation som associeras med astma. När eosinofiler i luftvägarna aktiveras degranuleras de och orsakar epitelskador i luftvägarna. Detta kan leda till kronisk inflammationssjukdom i luftvägarna.

Kliniskt värde

Astmatiska patienter med eosinofilisk inflammation har förhöjd nivå av ECP i serum och andra kroppsvätskor som bronkoalveloär vätska och (inducerat) sputum. En hög nivå av ECP i serum indikerar inflammation, vilket är en riskfaktor för astmapatienter.

Astmaterapi innebär att undertrycka kronisk och långvarig luftvägsinflammation. Att mäta ECP i ett serumprov är ett objektivt och direkt sätt att bedöma hur allvarlig luftvägsinflammationen är och följa sjukdomens förlopp.

ECP-serummätningar kan användas för:

  • att övervaka inflammationen vid astma
  • som vägledning vid kortikosteroidbehandling av astma
  • att hitta patienter som inte följer ordinationen

Förväntade testvärden

Normala värden för vuxna visar ett geometriskt medelvärde på 5,5 µg/l och 13,3 µg/l i 95:e percentilen. Värden över 15 µg/l bör anses som förhöjda. Men under behandlingsuppföljning bör patienten vara sin egen referens.

Provtagning och preparering

Parametrar som blodinsamlingsrör, koagulationstid och temperatur måste hållas inom angivna gränser eftersom de påverkar koncentrationen av ECP i serumprover. Koaguleringen motsvarar den första inkubationen i analysen där det uppmätta ECP:et ska frigöras reproducerbart från den eosinofil som aktiverats av inflammationen.

  1. Ta blodprov med venpunktering och använd Terumo Venosafe Serum-gelrör. Det är viktigt att röret är helt fullt. Kontakta Phadia AB om du ska använda ett annat serumrör än Venosafe.
  2. Vänd röret försiktigt flera gånger efter provtagningen. Röret får inte skakas eller snurras.
  3. Frigör ECP genom koagulering i 60 till 120 minuter vid rumstemperatur 20–24 °C. Temperaturen får inte variera mer än ±1 °C mellan provtagningar för att ge jämförbara resultat.
  4. Centrifugera vid 1000–1300xg i 10 minuter vid rumstemperatur.
  5. Dekantera serumet till ett nytt rör.
  6. Serumprover kan förvaras i rumstemperatur för transport. Förvara i 2-8 °C om analysen körs inom fem dagar efter insamling eller i –20 °C vid senare analys.

Obs!  Plasma och hemolyserat serum kan inte användas.

Viktigt!

Liksom vid all diagnostisk testning bör en definitiv klinisk diagnos inte baseras endast på resultaten för en enda testmetod. Diagnoser ska ställas av läkare efter utvärdering av alla kliniska faktorer och laboratorieresultat.