Testprincip ImmunoCAP ECP

Tekniken är baserad på en extremt hög total bindningskapacitet som uppnås genom en hög bindningskapacitet per milligram cellulosa i kombination med optimal mängd cellulosa i varje fast fas. Detta säkerställer att alla relevanta antikroppar binds, oavsett affinitet, men ger ändå låg bindning av icke-specifika antikroppar.

Den fasta fasen i ImmunoCAP består av cellulosaderivat i en kapsel. Den hydrofila, lätt förgrenade polymeren utgör en idealisk mikromiljö för allergener och binder dem permanent samtidigt som deras ursprungliga struktur bibehålls.

Testet är utformat som en "sandwich immunoassay".

 
Anti-ECP, som är kovalent bundet till den fasta fasen, reagerar med ECP i patientserumprovet.
Efter tvättning tillsätts enzymmärkta antikroppar mot ECP och ett komplex bildas.
Efter inkubation tvättas obundet enzym-anti-ECP ur och det bundna komplexet inkuberas sedan med developmentlösning.
När reaktionen stoppats mäts eluatets fluorescens. Fluorescensen är direkt proportionell mot ECP-koncentrationen i serumprovet.