ImmunoCAP Specific IgA

Kvantifiering av antigenspecifika IgA-antikroppar med ImmunoCAP Specific IgA ger korrekt utvärdering av allergipatienter. Här får du mer information om kliniskt värde, förväntade testvärden och testprincipen hos ImmunoCAP Specific IgA.

ImmunoCAP Specific IgA mäter antigenspecifika IgA-antikroppar i humant serum och plasma. Specifika IgA-antikroppar är en del av kroppens immunsystem. De finns i sekret som saliv och slemhinnor samt i blodet. Hög nivå av specifika IgA-antikroppar i serum mot livsmedelsantigener kan indikera ökad exponering orsakad av skador på tarmens slemhinnor. Vid celiaki är till exempel mängden specifika IgA-antikroppar mot gliadin viktigt för diagnos.

Kliniskt värde

Övervakning av förhöjd nivå av antigenspecifika IgA-antikroppar i serum kan underlätta hantering av livsmedelsrelaterade problem, särskilt livsmedelskänsliga enteropatier hos barn. IgA-antikroppar kan också vara en indikation på utveckling av tolerans.

Förväntade testvärden

Det finns inga rekommenderade cut-off-värden för specifika IgA-antikroppar i allmänhet eftersom de är markörer för antigenexponering och inte direkt relaterade till en sjukdom. Resultaten varierar både inom och mellan antigener. Geografiska variationer är också viktiga, liksom individuella exponeringsnivåer.

För att avgöra om nivån är förhöjd måste referensnivån för specifika IgA-antikroppar mot ett visst antigen mätas i ett antal prover från normala, friska individer och om möjligt jämföras med nivåerna hos en grupp patienter.

Viktigt!

Liksom vid all diagnostisk testning bör en definitiv klinisk diagnos inte baseras endast på resultaten för en enda testmetod. Diagnoser ska ställas av läkare efter utvärdering av alla kliniska faktorer och laboratorieresultat.