Testprincip ImmunoCAP Specific IgE

Tekniken är baserad på en extremt hög total bindningskapacitet som uppnås genom en hög bindningskapacitet per milligram cellulosa i kombination med optimal mängd cellulosa i varje fast fas. Detta säkerställer att alla relevanta antikroppar binds, oavsett affinitet, men ger ändå låg bindning av icke-specifika antikroppar.

Den fasta fasen i ImmunoCAP består av cellulosaderivat i en kapsel. Den hydrofila, lätt förgrenade polymeren utgör en idealisk mikromiljö för allergener och binder dem permanent samtidigt som deras ursprungliga struktur bibehålls.

Testet är utformat som en "sandwich immunoassay". 

 
Allergenet, allergenkomponenten eller en balanserad blandning av relevanta inhalationsallergener som är kovalent bundna till den fasta fasen reagerar med det specifika IgE i patientserumet.
När icke-specifikt IgE tvättats ur tillsätts enzymmärkta antikroppar mot IgE och ett komplex bildas.
Efter inkubation tvättas obundet enzymmärkt-anti-IgE ur och det bundna komplexet inkuberas sedan med developmentlösning.
När reaktionen stoppats mäts eluatets fluorescens. Ju högre fluorescens, desto mer specifikt IgE finns det i provet.