ImmunoCAP Specific IgG4

Kvantifiering av IgG4-antikroppar med ImmunoCAP Specific IgG4 ger korrekt utvärdering av immunologisk respons. Här får du mer information om kliniskt värde, förväntade testvärden och testprincipen hos ImmunoCAP Specific IgG4.

ImmunoCAP Specific IgG4 mäter antigenspecifika IgG4-antikroppar i humant serum och plasma. Mätning av specifika IgG4-antikroppar har använts i kliniska studier av olika allergiska sjukdomar som astma, rinit, urticaria, eksem och mag-tarmsjukdomar. Förhöjd nivå av specifika IgG4-antikroppar ses i allmänhet vid övervakning av immunterapi.

Förväntade testvärden

Det finns inga rekommenderade cut-off-värden för specifika IgG4-antikroppar eftersom de är markörer för antigenexponering och inte direkt relaterade till en sjukdom. Resultaten varierar både inom och mellan antigener. För att avgöra om nivån är förhöjd måste referensnivån för specifika IgG4-antikroppar mot ett visst antigen mätas i ett antal prover från normala, friska individer och om möjligt jämföras med nivåerna hos en grupp patienter.

Provtagning och preparering

  • Ta blodprover och förbered serum eller plasma enligt standardrutiner.
  • Förvara proverna i rumstemperatur (RT) endast vid transport.
  • De kan förvaras i 2 till 8 ℃ i upp till en vecka, annars i -20 °C.
  • Undvik upprepad frysning och upptining.

Viktigt!

Liksom vid all diagnostisk testning bör en definitiv klinisk diagnos inte baseras endast på resultaten för en enda testmetod. Diagnoser ska ställas av läkare efter utvärdering av alla kliniska faktorer och laboratorieresultat.