Testprincip ImmunoCAP Specific IgG4

Testtekniken är baserad på en extremt hög total bindningskapacitet som uppnås genom en hög bindningskapacitet per milligram cellulosa i kombination med optimal mängd cellulosa i varje fast fas. Detta säkerställer att alla relevanta antikroppar binds, oavsett affinitet, men ger ändå låg bindning av icke-specifika antikroppar.

 

Den fasta fasen i ImmunoCAP består av cellulosaderivat i en kapsel. Den hydrofila, lätt förgrenade polymeren utgör en idealisk mikromiljö för allergen och binder dem permanent samtidigt som deras ursprungliga struktur bibehålls.

 

Testet är utformat som en "sandwich immunoassay".

 

Antigenet av intresse, som är kovalent bundet till den fasta fasen, reagerar med specifika IgG4-antikroppar i patientserumet.
När icke-specifika IgG4-antikroppar tvättats ur tillsätts enzymmärkta antikroppar mot IgG4 och ett komplex bildas.
Efter inkubation tvättas obundet enzym-anti-IgG4 ur och det bundna komplexet inkuberas sedan med developmentlösning.
När reaktionen stoppats mäts eluatets fluorescens. Ju högre fluorescens, desto mer specifika IgG4-antikroppar finns det i provet.