ImmunoCAP Total IgE

Kvantifiering av den totala koncentrationen av IgE med ImmunoCAP Total IgE ger utvärdering av IgE-medierad allergi

ImmunoCAP Total IgE är ett in vitro-test för kvantitativ mätning av den totala mängden cirkulerande IgE i prover med humant serum eller plasma. IgE-antikroppar bildas vid sensibilisering mot allergen och mätning av den totala mängden cirkulerande IgE underlättar klinisk diagnos av IgE-medierade allergiska sjukdomar. Förhöjd nivå av cirkulerande total IgE ses vanligtvis hos patienter som lider av astma, hösnuva eller atopiskt eksem.

Förväntade testvärden

Serumkoncentrationen av totalt IgE är åldersrelaterad. Den ökar under barndomsåren och vid cirka 10 års ålder har det totala IgE-serumvärdet nått det värde som bibehålls under det vuxna livet.

ÅlderGeometriskt
medelvärde
(kU IgE/l)
+ 1 SD
(kU IgE/l)
ÅlderGeometriskt
medelvärde
(kU IgE/l)
+ 1 SD
(kU IgE/l)
Veckor År
 6  0,6  2,3  2  5,7  23
 Månader  3  8,0  32
 3  1,0  4,1  4  10  40
 6  1,8  7,3  5  12  48
 9  2,6  10  6  14  56
 12  3,2  13  7  16  63
           8  18  71
 9  20  78
 10  22  85

Provtagning och preparering

  • Serum- och plasmaprover (EDTA eller heparin) från ven- eller kapillärblod kan användas.
  • Ta blodprover enligt standardrutinerna.
  • Förvara proverna i rumstemperatur (RT) endast vid transport.
  • De kan förvaras i 2-8°C i upp till en vecka, annars i -20 °C.
  • Undvik upprepad frysning och upptining.

Viktigt!

Liksom vid all diagnostisk testning bör en definitiv klinisk diagnos inte baseras endast på resultaten för en enda testmetod. Diagnoser ska ställas av läkare efter utvärdering av alla kliniska faktorer och laboratorieresultat. 

Referenser

Johansson S.G.O., Yman L. In Vitro Assays for Immunoglobulin E. Clin Rev Allergy 1988;6(2):93-139.