Exakta resultat för säkra och exakta beslut

Med ImmunoCAP-komponenter är du bättre rustad att bedöma risken för ihållande äggallergi och kliniska reaktioner mot råa och kokta ägg.
ImmunoCAP-komponenter hjälper dig att:
  • Förbättra riskbedömningen med allergenkomponenter
  • Bättre karakterisera äggallergiska patienter
  • Förbättra patientbehandlingen:

ImmunoCAP ägg

Hela extrakt f1  
ImmunoCAP-komponenter:  
Ovomucoid Gal d 1

Tål uppvärmning och är mycket allergiframkallande

Risk för reaktion från ägg i alla former

Höga nivåerindikerar vestående äggallergi

Ovalbumin Gal d 2

Instabil mot uppvärmning

Det mest förekommande äggviteproteinet

Risk för kliniska reaktioner från rått eller lätt uppvärmt ägg och vissa vacciner

Conalbumin Gal d 3

Instabil mot uppvärmning

Ger information om den fullständiga äggsensibiliseringsprofilen

Risk för kliniska reaktioner från rått eller lätt uppvärmt ägg

Lysozym Gal d 4

Risk för kliniska reaktioner från rått eller lätt uppvärmt ägg

Lysozym används som tillsats i vissa läkemedel och livsmedel


Klicka för att visa förstorade bilder av föreslagen testprofil för ägg

Gör en exakt analys

ImmunoCAP Allergen Components hjälper dig att skilja mellan ”sanna” allergier och korsreaktivitet.

Fatta ett välgrundat beslut

En bättre differentiering hjälper dig att ge relevanta råd och hitta den optimala behandlingen.

Se en förändring

Med bättre information kan du förbättra patientens välbefinnande och livskvalitet.