Använd komponenter för att identifiera patienter för rätt olivpollen-SIT

De flesta olivpollenallergiska patienter är sensibiliserade mot flera olika träd-, ogräs- eller gräspollenallergen och anamnesen visar inte alltid tydligt vilka pollen som orsakar symtomen.

Dessutom kan ett positivt olivpollenextrakttest bero på korsreaktivitet och inte på genuin sensibilisering mot olivpollenextrakt.

ImmunoCAP-komponenter hjälper dig att:

  • Ge klarhet vid flera olika positiva pollentester:
  • Identifiera primära sensibiliseringar mellan olika pollen
  • Förenkla identifiering av patienter och välja rätt extrakt för SIT

ImmunoCAP oliv

Hela extrakt t9  
ImmunoCAP-komponenter:    
Specifika komponenter Ole e 1

Protein som liknar trypsininhibitor

Huvudallergen i olivpollen

Markör också för sensibilisering mot ask, syrén och liguster

Ole e 7

nsLTP (Lipid Transfer Protein)

Associeras med flera olika andningsreaktioner

Begränsad korsreaktivitet med andra nsLTPs

Ole e 9

1,3 beta-glukanas

Relevant komponent i mycket exponerade populationer

Associeras med allvarliga andningsreaktioner

Korsreaktiva komponenter Polcalcin
Profilin
MUXF3 (CCD)
 Klicka för att visa förstorade bilder av föreslagen testprofil för oliv

Gör en exakt analys

ImmunoCAP Allergen Components hjälper dig att skilja mellan ”sanna” allergier och korsreaktivitet.

Fatta ett välgrundat beslut

En bättre differentiering hjälper dig att ge relevanta råd och hitta den optimala behandlingen

Se en förändring

Med bättre information kan du förbättra patientens välbefinnande och livskvalitet.