Är det verkligen sojaallergi?

Med hjälp av ImmunoCAP-komponenter kan du bestämma exakt mot vilket sojaprotein patienten är allergisk, hitta korsreaktivitet och därmed förbättra behandlingen.
Så här identifierar och behandlar du sojaallergiska patienter:
  • Bättre identifiering av den sojaallergiska patienten
  • Leder till förbättrad patientbehandling

ImmunoCAP sojaböna

Hela extrakt f14  
ImmunoCAP-komponenter:  
Lagringsproteiner

Gly m 5

Gly m 6

Associeras med allvarliga reaktioner

Stabil mot uppvärmning och matsmältning

PR-10-protein Gly m 4*

Associeras med lokala reaktioner (t.ex. OAS)

Instabil mot uppvärmning och matsmältning

Associeras med allergi mot björk och pollen från björkbesläktade träd

* Systemiska reaktioner kan uppstå, särskilt hos patienter som är allergiska mot björkbesläktat trädpollen, när de intar stora mängder lågprocessad soja, t.ex. sojamjölk.


Klicka för att visa förstorade bilder av sojatestalgoritm och riskbedömning

Gör en exakt analys

ImmunoCAP Allergen Components hjälper dig att skilja mellan ”sanna” allergier och korsreaktivitet.

Fatta ett välgrundat beslut

En bättre differentiering hjälper dig att ge relevanta råd och hitta den optimala behandlingen.

Se en förändring

Rätt behandling hjälper dig att förbättra patientens välbefinnande och livskvalitet.