ImmunoCAP ISAC – När du behöver sätta in allergin i ett större sammanhang

Att försöka hitta den ursprungliga orsaken till allergiska reaktioner kan ibland kännas som att leta efter en nål i en höstack. Detta gäller särskilt när symtom och anamnes är inkonsekventa, patienten är sensibiliserad mot flera allergen eller inte ger tillräcklig respons på behandlingen.
  • CallOutPage - ImmunoCAP ISAC

Kom vidare med ImmunoCAP ISAC

ImmunoCAP ISAC är ett högavancerat verktyg för att ta fram patientens IgE-antikroppsprofil. Det har tillkommit genom en kombination av innovativ biochipsteknik och det senaste inom forskningen av molekylär allergologi.

ImmunoCAP ISAC är det enda diagnostiska in vitro-testet för simultan mätning av specifika IgE-antikroppar mot ett brett spektra av allergenkomponenter.

Biochipteknik

ImmunoCAP ISAC, som baseras på modern biochipteknik, är en miniatyrplattform för immunanalys där allergenkomponenterna är immobiliserade i en mikroarray.

Denna avancerade teknik möjliggör mätning av IgE-antikroppar mot en fast panel av 112 komponenter från 51 allergenkällor i ett enda steg, med hjälp av endast 30 ul serum eller plasma.

ImmunoCAP ISAC är det första multiplexa diagnostiska in vitro-verktyget för allergispecialister och det baseras uteslutande på allergenkomponenter.