Omfattande informationsmönster – Börja brett. Smalna av.

ImmunoCAP ISAC ger information om en stor mängd allergenspecifika IgE-antikroppar – helhetsbilden – i ett enda steg.

Tack vare korsreaktiva proteiner kan ImmunoCAP ISAC ge dig information om hundratals allergenkällor förutom de 51 källorna som proteinerna härstammar från.

Lagringsprotein

 • Protein som är stabila mot uppvärmning och matsmältning ger reaktioner även i tillagad mat.
 • De associeras ofta med systemiska och mer allvarliga reaktioner förutom OAS.
 • Proteiner som finns i nötter och frön fungerar som källmaterial medan en ny planta växer upp.

LTP (non-specific Lipid Transfer Protein, nsLTP)

 • Protein som är stabila mot uppvärmning och matsmältning ger reaktioner även i tillagad mat.
 • De associeras ofta med systemiska och mer allvarliga reaktioner förutom OAS.
 • Associeras med allergiska reaktioner mot frukt och grönsaker särskilt i områden där persikor och besläktade frukter odlas.

PR-10-protein, Bet v 1-homolog

 • De flesta PR-10-protein är känsliga mot uppvärmning och matsmältning och tillagad mat tolereras ofta bättre.
 • Associeras ofta med lokala symtom som t.ex. orala allergisymtom (OAS).
 • Associeras med allergiska reaktioner mot pollen, frukter och grönsaker.

Profilin

 • Protein som är känsliga mot värme och matsmältning och tillagad mat tolereras ofta bättre.
 • Associeras sällan med kliniska symtom men kan orsaka lokala och även allvarliga reaktioner hos vissa patienter.
 • Profilin finns i all pollen och mat från växter.

CCD

 • En markör för sensibilisering mot korsreaktiva kolhydratsbestämningar.
 • Orsakar sällan allergiska reaktioner men kan producera positiva resultat från in vitro-tester på CCD-innehållande allergen från pollen, växter, insekter och djurgifter.

Tropomyosin

 • Protein som är stabila mot uppvärmning och matsmältning ger reaktioner även i tillagad mat.
 • Eftersom matallergen ofta associeras med systemiska och mer allvarliga reaktioner förutom OAS.
 • Aktinbindande proteiner i muskelfibrer och en markör för korsreaktivitet mellan kräftdjur, dammkvalster och kackerlackor.

Parvalbumin

 • Protein som är stabila mot uppvärmning och matsmältning ger reaktioner även i tillagad mat.
 • De associeras ofta med systemiska och mer allvarliga reaktioner förutom OAS.
 • Huvudallergen i fisk och en markör för korsreaktivitet bland olika ämnen från fisk och amfibier.

Serumalbumin

 • Protein som är ganska känsliga mot uppvärmning och matsmältning.
 • Proteiner som finns i olika biologiska vätskor och solider hos alla djur, t.ex. komjölk, blod, nötkött och epitel.
 • Korsreaktiviteter mellan albuminer från olika däggdjursämnen är välkända, exempelvis mellan katt och hund och katt och gris (fläsk).