ImmunoCAP ISAC för knepiga fall

De flesta allergiska patienter testar positivt för flera allergen och den verkliga orsaken till symtomen kan vara svår att identifiera för att det finns en ofullständig anamnes beträffande olika allergens roller och reaktioner.

Vid diagnostisering och behandling av dessa patienter kan ImmunoCAP ISAC hjälpa dig på flera sätt:

  • Belysa den verkliga sensibiliseringsprofilen hos patienter som är sensibiliserade mot flera ämnen.
  • Upptäcka potentiell risk för allvarliga matrelaterade reaktioner.
  • Identifiera IgE-antikroppsprofilen hos patienter med otillfredsställande respons på behandling.

Tack vare korsreaktiva proteiner kan ImmunoCAP ISAC ge dig information om hundratals allergenkällor förutom de 51 källorna som proteinerna härstammar från.

ImmunoCAP ISAC kan också avslöja oväntade sensibiliseringar eller hjälpa dig att utesluta allergi genom att ge IgE-resultat för ett brett spektra allergen.

Hos upp till 9 av 10 patienter som är sensibiliserade mot flera ämnen har ImmunoCAP ISAC visat sig ge förfinad användbar information.

Som ett resultat kan effektiv och optimerad behandling startas tidigare, vilket i sin tur leder till förbättrad patienthälsa och livskvalitet.