Snabbt resultat för en första utvärdering

Med ImmunoCAP Rapid kan du generera en patients IgE-profil på några minuter, vilket ger en första utvärdering av patienter med allergirelaterade symtom.
  • CallOutPage - ImmunoCAP Rapid

  • ImmunoCAP Rapid. Resultat direkt, tydligt och enkelt ImmunoCAP Rapid. Resultat direkt, tydligt och enkelt
    ImmunoCAP Rapid. Resultat direkt, tydligt och enkelt

ImmunoCAP Rapid är ett patientnära test för direkt utvärdering av patienter med allergirelaterade symtom. Det innehåller tio allergen som bildar en symtom- och åldersorienterad allergenprofil, testresultaten är kvalitativt.

ImmunoCAP Rapid genererar en pålitlig, lättförståelig IgE-profil av såväl barn som vuxna med symtom som pip-/väsljud och rinit.

Testresultatet ger indikationer för ytterligare åtgärder – som lämplig medicinering och/eller remittering – direkt på läkarmottagningen.

Det kliniska värdet har demonstrerats i kliniska studier:

  • Över 95 % av de allergiska patienterna som studerades kunde identifieras med ImmunoCAP Rapid.
  • ImmunoCAP Rapid har en positivt prediktiv förmåga att identifiera utlösande allergen för allergiska patienter.
  • Det finns bra korrelation mellan positiva ImmunoCAP Rapid-resultat och specifika IgE-resultat över 1 kUa/l som är uppmätta med ImmunoCAP-laboratoriester.
  • ImmunoCAP Rapid är enkel att utföra och ger läsbara resultat inom 20 minuter. Den kan enkelt användas på läkarens kontor.
  • ImmunoCAP Rapid genererar en IgE-allergiprofil av såväl barn som vuxna med symtom som pip-/väsljud och rinit. Placera bara en droppe blod i provbrunnen, vänta 20 minuter och läs av resultaten som färgade band.

ImmunoCAP Rapid finns i Italien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Japan och USA.

Om du vill ha patienttips och verktyg för att hantera allergisjukdomar besöker du www.isitallergy.com