Tjänster

Teknisk service & support

Vi gör vårt yttersta för att ge teknisk support så snabbt som möjligt. Kontakta oss om du behöver omedelbar hjälp under kontorstid (se Phadia, nu Thermo Fisher Scientific, globalt).

Special Allergen Service

Via SAS (Special Allergen Service) har vi i många år erbjudit våra kunder vissa allergener som inte ingår i listan över standardallergener. SAS-allergener är endast avsedda för användning inom forskning och produceras på begäran. De kvalitetskontrolleras alltid med minst ett positivt serum från en patient med dokumenterade kliniska symtom samt ett antal negativa kontrollprover. Du kan få mer information från din Immuno Diagnostics representant.

Phadia, nu Thermo Fisher Scientific, globalt