Erbjuda de senaste teknologiska framstegen

Eftersom vi vill hjälpa laboratorier att ge exakta och pålitliga resultat på ett kostnadseffektivt sätt försöker vi ständigt uppgradera befintliga programvarulösningar och tjänster samt utveckla nya.

Informationsteknik är en integrerad del av våra systemlösningar. Våra datorapplikationer är många och varierade. De fyller spektrat från stödprogram som gör våra tester lättare att använda, avancerade verktyg för tolkning av testresultat, det populära kvalitetsbedömningsprogrammet, till säkra internetlösningar för kundtjänst online.