Phadia LabCommunity – skyddar din produktivitet

Data är viktigt för all laboratorieverksamhet. Phadia LabCommunity är en programvarulösning som är framtagen för att överföra och skydda värdefulla data, en säkerhet som omsätts i ökad produktivitet.

Om du använder Phadia LabCommunity så minimeras risken att du förlorar viktiga data och tid. Dina data skyddas genom effektiva säkerhetsåtgärder som t.ex. säker internetanslutning, krypterad dataöverföring, begränsad dataåtkomst och registrering av aktiviteter.

Funktioner:

  • Proaktiv statuskontroll av systemets tillstånd.
  • Krypterad fjärrinsamling av de data som behövs för service- och supportaktiviteter.
  • Automatisk borttagning av känsliga data innan data samlas in.
  • Fjärrstyrd assistans för onlineaktiviteter.
  • Automatisk rapportering av Quality Club-resultat till Thermo Fisher Scientific.

Så här fungerar det

 

System som ska övervakas

Ett klientprogram installeras på systemdatorn. Programmet kontaktar vår server med jämna mellanrum och skickar information om systemets status. Kommunikationen initieras alltid från klientprogrammet.

Alla brandväggar på laboratoriet kan vara fullt aktiva utan portundantag förutom utgående trafik via port 443 till vår server.

 

Internet

Systemdatorn använder internet för att kommunicera med vår server. All kommunikation är krypterad med https, SSL (Secure Sockets Layer).

Kommunikationen kan ställas in på ett antal olika sätt, t.ex. via laboratorienätverket, DSL-anslutning eller 3G-mobilanslutning

 

Vår server

Vår server skyddas av en brandvägg. För att försäkra att det verkligen är vår server som kontaktas av laboratoriets systemdator använder vår server ett SSL-servercertifikat som är utgivet av VeriSign.

Vår server skyddas av begränsade åtkomsträttigheter

 

Specialist inom service och support

Phadia-funktionen LabCommunity går endast att komma åt inom Phadias IP-adressintervall. Endast behöriga service- och supportspecialister har åtkomst till Phadia LabCommunity.