Programmet Phadia Microarray Image Analysis (Phadia MIA)

Phadia MIA (Phadia Microarray Image Analysis) är ett specialgjort program som utvärderar resultat från mikroarrayanalyser med automatiska beställningar, resultat, beräkningar och statistik för speciella in vitro-diagnostiska tester som utförs på mikroarray. Phadia MIA är ett verktyg för att utvärdera och visa resultat från ImmunoCAP ISAC-mikroarrayanalyser.
  • CallOutPage - Phadia MIA

Enkel hantering

  • Automatisk resultatutvärdering från bearbetning av mikroarraybilder
  • Automatisk analys, beräkning och visualisering av resultat
  • Specialanpassade patientrapporter visar mikroarrayresultaten

Phadia MIA förenklar omfattande allergitester

Phadia MIA är ett lättanvänt program som automatiskt kan visualisera skannade mikroarraybilder och översätta bildintensiteten till antikroppskoncentrationer och presentera dem i en resultatrapport. Patientresultaten visas i ett antal olika rapportformulär som anpassas efter läkarens eller laboratoriets behov.

Funktionsprincip

Phadia MIA är ett datorprogram som körs på operativsystemet Microsoft Windows. Programmet stöder USB-kommunikation med en ansluten skanner men kan också användas som ett fristående analysverktyg för mikroarraybilddata som skapats av andra skannerinstrument. Resultatdata lagras i en databas och kan exporteras till Phadia IDM, textbaserade filer och utskrivna resultatrapporter