Phadia IDM – för omfattande allergi- och autoimmunitetstestning

Programmet Phadia Information Data Manager (IDM) är specialgjort för att effektivisera dagliga rutiner genom att hantera analyskörningar, testförfrågningar och resultat samt för att göra kvalitetskontroller av data och lager.

Med den unika avancerade programvaran Phadia IDM kan du integrera flera Phadia-instrument i ett nätverk utan att behöva lära dig ett nytt program.

Förenklad hantering

  • Enkel pekskärm, tangentbord och mus för att överföra information
  • Garanterar snabb och säker överföring av testresultat online
  • Laboratorie- och patientrapportering som underlättar snabb tolkning av data
  • Automatisk kontroll av reagensers hållbarhet
  • Användarkonfigurerbart reflextest

Oslagbar kapacitet för:

  • Resultathantering
  • Hantering av kvalitetskontroll
  • Instrumentövervakning
  • Lagerhantering