Quality Club – excellens genom utvärdering

Konstant förbättring är nyckeln till att ge kvalitativa testresultat på ett effektivt sätt. Quality Club är ett kvalitetssäkringsprogram som övervakar laboratoriernas kvalitetnivå.
  • Quality Club

Via ett system av månatliga rapporter kan de deltagande laboratorierna utvärdera sina testningsrutiner för att bibehålla pålitliga, korrekta testresultat.

Medlemmarna i Quality Club ingår i världens största testningsorganisation med uppgift att övervaka och bibehålla hög kvalitet inom testning. Med fler än 800 laboratorier i mer än 50 länder som medlemmar hjälper Quality Club till att sätta den internationella standarden för diagnostisk testning.

Perfektionism i laboratoriet

Som medlem av Quality Club kan du:

  • Utvärdera laboratoriet mot högsta möjliga kvalitetsstandarder.
  • Notera systemfel och kalibreringsproblem.
  • Bibehålla hög exakthet och pålitlighet i testresultaten.

Quality Club hjälper laboratorier att uppnå högre testningskvalitet och få förtroende från hälso- och sjukvårdspersonal över hela världen.

Enkel kvalitetssäkring

Som medlem av Quality Club får du ett kit med reagenser och material för fyra månaders användning. Du behöver bara analysera serum från en eller två flaskor varje månad och registrera resultaten på ImmunoDiagnostics webbplats. Sedan kommer du att få följande:

  • Detaljerade, konfidentiella månadsrapporter som hjälper dig att uppskatta laboratoriets kvalitetsnivå.
  • 12 månaders sammanfattningsrapport för långtidsutvärdering
  • Prioriterad åtkomst till lokala och internationella supportteam som ger direkt, praktisk hjälp.

Medlemskap

Det är lätt att bli medlem av Quality Club och alla ImmunoDiagnostics kunder kan bli medlemmar. Kontakta bara din lokala representant eller skicka e-post till den centrala Quality Club-administratören.

De Quality Club-program som just nu är tillgängliga är ImmunoCAP Specific IgE, ImmunoCAP Total IgE, ImmunoCAP ECP, och EliA Autoimmunity.