Bindvävssjukdomar

Profiler

Produkter

Artikelnr

Antal tester

Varelisa ReCombi ANA Profile

184 96

10 profiler

Varelisa ANA Profile

183 96

10 profiler

Antigener

Antinukleära antikroppar binder intracellulära antigener och är serologiska markörer för systemiska reumatiska sjukdomar. 1961 visades att olika immunofluorescensmönster motsvarar olika antikroppars specificiteter och därför ibland också särskilda sjukdomar. I ELISA-analyser kan nukleära antigener användas för detektion av de ANA-specificiteter som är av särskilt intresse för diagnos av reumatiska sjukdomar.

Antigener i Varelisa ReCombi ANA Profile:

dsDNA (rekombinant plasmid, dubbelsträngat DNA)
U1RNP (humant rekombinant 70 kDa, A och C)
Sm

(syntetisk SmD-peptid)

SS-A/Ro (humant, rekombinant 52 kD och 60 kD)
SS-B/La

(humant, rekombinant)

Scl-70 (humant, rekombinant topoisomeras 1)
CENP (humant, rekombinant CENP-B)
Jo-1 (humant, rekombinant histidyl-tRNA-syntetas)


Antigener i Varelisa ANA Profile:

RNP70 (humant, rekombinant U1 snRNP 70 kD)
U1RNP (humant; rekombinant U1 snRNP 70 kD, A, C)
Sm

(syntetisk Sm D-peptid)

SS-A/Ro (humant, rekombinant 52 kD och 60 kD)
SS-B/La

(humant, rekombinant)

Scl-70 (humant, rekombinant topoisomeras 1)
CENP (humant, rekombinant CENP-B)
Jo-1 (humant, rekombinant histidyl tRNA-syntetas)


Sjukdomsassociation, antikroppsförekomst och specificitet

Autoantigen

Sjukdom och förekomst

Klinisk signifikans

Ref.
dsDNA

Aktiv SLE med njurpåverkan: >95 %
utan njurpåverkan: 50-70%
Inaktiv SLE: <40%

Specifik markör för SLE. Korrelerar med sjukdomens aktivitet (övervakning), markör för vävnadsskador.
dsDNA-antikroppar associeras med ökad risk för nefrit.
1
RNP
(70 kDa, A, C)
SLE: 30 - 40 %
MCTD: 100 %
U1 snRNP-antikroppar indikerar en god prognos vad gäller senare påverkan på njurarna, även när de påträffas i kombination med Sm.
MCTD definieras genom hög nivå av anti-U1 snRNP.
2
Sm D SLE: 10 - 30 % Mycket specifik markör för SLE 2
SS-A/Ro
(52 kD, 60 kD)
SLE: 40 - 50 %
SS: 60 - 70 %
Mor till barn med neonatal lupus
Hög risk för neonatal lupus om modern har SS-A/Ro (särskilt när det riktas mot till 52 kD) och SS-B/La-antikroppar. 3
SS-B/La SLE: 5 - 10 %
SS: 25 - 50 %
Mor till barn med neonatal lupus: 60%
SS-B/La-antikroppar påträffas nästan alltid i kombination med anti-SSA-antikroppar. Mer specifikt för Sjögrens syndrom än Anti-SS-A/Ro. 3
Scl-70 Sklerodermi:
20 - 60 %
Mycket specifik markör för sklerodermi 3
Centromer
(CENP-B)
CREST: 20-35 % Förekommer hos patienter med sklerodermi, i de flesta fall den begränsade formen. Påträffas även hos patienter med primär biliär cirros. 3
Jo-1 Poly-/dermatomyosit: 30 % Patienternas lungor är ofta påverkade. Jo-1-antikroppar. Positiva patienter tenderar att ha svår sjukdom med dålig respons på behandling. 2

 

Sjukdomsaktivitet

Vissa antigener i profilen har god korrelation med sjukdomsaktiviteten, andra har det inte. Mätning av enstaka specificiteter rekommenderas för övervakning.

När rekommenderas mätning?

Misstanke om bindvävssjukdom.

Antikroppsisotyper

IgG

Referenser

Conrad K, Schössler W, Hiepe F (2002)  |  Peter JB, Shoenfeld Y (1996)  |  Shoenfeld Y, Gershwin ME, Meroni PL (2007)  |  Venrooij WJ, Maini RN (1996)  |  Peene I, Meheus L, Veys EM, De Keyser F (2001)  |  Peng SL, Hardin JA, Craft J (1997)  

Tillbaka till början