Bindvävssjukdomar

 Screening

Produkter

Artikelnr

Antal tester

Varelisa ReCombi ANA Screen 125 96 96 tester
Varelisa ANA 8 Screen 124 96 96 tester
EliA Symphony Well 14-5508-01 4x12 tester
EliA CTD Screen 14-5596-01 4x12 tester

 

Marknadsföringsmaterial

Prestandabroschyr
EliA ANA Differentiation
Sm, U1RNP, RNP70, RO, La, Scl-70, CENP, Jo-1

Antigener

Antinukleära antikroppar binder intracellulära antigener och är serologiska markörer för systemiska reumatiska sjukdomar. I motsats till indirekta immunofluorescensanalyser screenar ELISA-analyser inte hela spektrumet av antinukleära antikroppar utan endast de som är specifika för bindvävssjukdomar.

Antigener i Varelisa ReCombi ANA Screen:

dsDNA (rekombinant plasmid, dubbelsträngat DNA)
U1-snRNP (humant, rekombinant)
Sm (B, B', D)

(komplex, renat från humana HeLa-celler)

SS-A/Ro

(komplex, renat från humana HeLa-celler)

SS-B/La

(humant, rekombinant)

Scl-70 (humant, rekombinant topoisomeras 1)
CENP (humant, rekombinant CENP-B)
Jo-1 (humant, rekombinant histidyl-tRNA-syntetas)

 

Antigener i Varelisa ANA 8 Screen:

U1-snRNP (humant, rekombinant)
RNP-Sm (komplex, renat från humana HeLa-celler)
Sm (B, B', D)

(komplex, renat från humana HeLa-celler)

SS-A/Ro (humant, rekombinant 52 kD och 60 kD)
SS-B/La

(humant, rekombinant)

Scl-70 (humant, rekombinant topoisomeras 1)
CENP (humant, rekombinant CENP-B)
Jo-1 (humant, rekombinant histidyl-tRNA-syntetas)

 

Antigener i EliA Symphony:

U1-snRNP (humant, rekombinant U1 70 kD, A och C)
Sm (renat från humana HeLa-celler)
SS-A/Ro (humant, rekombinant 52 kD och 60 kD)
SS-B/La

(humant, rekombinant)

Scl-70 (humant, rekombinant topoisomeras 1)
CENP (humant, rekombinant CENP-B)
Jo-1 (humant, rekombinant histidyl-tRNA-syntetas)

 

Antigener i EliA CTD Screen:

U1RNP (humant, rekombinant (RNP70, A, C))
SS-A/Ro (humant, rekombinant (60 kDa, 52 kDa))

SS-B/La

(humant, rekombinant)
centromer B

(humant, rekombinant)

Scl-70 (humant, rekombinant)
Jo-1 (humant, rekombinant)
fibrillarin (humant, rekombinant)
RNA Pol III (humant, rekombinant)
Rib-P (humant, rekombinant)
PM-Scl (humant, rekombinant)
PCNA (humant, rekombinant)
Mi-2 proteiner (humant, rekombinant)
Sm-proteiner (humant, rekombinant)
DNA (nativt, renat)

 

Sjukdomsassociation, antikroppsförekomst och specificitet

Autoantigen

Sjukdom och förekomst

Klinisk signifikans

dsDNA

SLE: 60 - 90 % Specifik markör för SLE, dsDNA-antikroppar korrelerar med sjukdomsaktivitet (övervakning), markör för vävnadsskador. dsDNA-antikroppar associeras med en ökad risk för nefrit. Specificiteten är 95 %.
RNP
(70 kDa, A, C)
SLE: 30 - 70 %
MCTD: 100 %
U1 snRNP-antikroppar indikerar en god prognos vad gäller senare påverkan på njurarna, även när de påträffas i kombination med Sm.
MCTD definieras genom hög nivå av anti-U1 snRNP.
Sm
(B, B', D)
SLE: 10 - 30 % Specifik markör för SLE (specificitet 99 %)
SS-A/Ro
(52 kD, 60 kD)
SLE: 25 - 50 %
SS: 60 - 90 %
Neonatal lupus: > 95 %
Hög risk för neonatal lupus om modern har SS-A/Ro (särskilt när det riktas mot till 52 kD) och SS-B/La-antikroppar.
SS-B/La SLE: 5 - 15 %
SS: 40 - 95 %
Neonatal lupus
SS-B/La-antikroppar påträffas nästan alltid i kombination med anti-SSA-antikroppar. Mer specifikt för Sjögrens syndrom än Anti-SS-A/Ro.
Scl-70 Sklerodermi:
20 - 70 %
Specifik markör för sklerodermi (specificitet 98-100 %)
Centromer
(CENP-B)
CREST: 50 % (andra källor: 40 - 90 %)
Raynauds sjukdom: 10 - 15 %
Finns hos patienter med begränsad form av sklerodermi
Jo-1 Poly-/dermatomyosit: 30 % Patienternas lungor är ofta påverkade. Jo-1-antikroppar. Positiva patienter tenderar att ha svår sjukdom med dålig respons på behandling.

Sjukdomsaktivitet

Vissa antigener i profilen har god korrelation med sjukdomsaktiviteten, andra har det inte. Mätning av enstaka specificiteter rekommenderas för övervakning.

När rekommenderas mätning?

Misstanke om bindvävssjukdom.

Antikroppsisotyper

IgG

Referenser

J.B. Peter, Y. Shoenfeld (1996)  |  Venrooij WJ, Maini RN (1996)  |  Peene I, Meheus L, Veys EM, De Keyser F (2001)  |  Peng SL, Hardin JA, Craft J (1997)

Tillbaka till början