Leversjukdomar

M2-antikroppar | LKM 1-antikroppar

M2-antikroppar

Produkt

Artikelnr

Antal tester

Varelisa M2 Antibodies  147 96 96 tester

Antigener

Mitokondriska autoantigener är subenheter av 2-oxo-syra-dehydrogenaskomplexen och finns i det inre mitokondriemembranet i eukaryotiska celler. Den primära funktionen för 2-oxo-syra-dehydrogenaskomplexet är att kanalisera elektroner via oxiderande dekarboxylasreaktioner. Idag skiljer man på nio olika AMA-underklasser (M1 till M9), av vilka M2 är den viktigaste som markör för primär biliär cirros (PBC). M2-antikroppar känner igen komponenter av enzymet pyruvatdehydrogenas (PDH) Antigenerna (ca 74, 52, 45 och 39 kDa) är allmänt förekommande, bland annat i däggdjurs- och jästmitokondrier samt i bakterier och kloroplaster. Tre av de fyra M2-antigenerna är E2-enzymer som katalyserar överföringen av respektive dekarboxylerade rester från E1-enzymet (dekarboxylas) till koenzym A. Den fjärde M2-komponenten representeras av protein X, som förekommer tillsammans med PDH.

I analysen Varelisa M2 Antibodies används renat pyruvatdehydrogenas.

Antikroppsförekomst och specificitet

Primär biliär cirros, PBC (96 %), differentierande diagnos mot autoimmun hepatit.

Information om primär biliär cirros

Sjukdomsaktivitet

AMA-koncentrationer korrelerar inte med sjukdomsstadier och prognos. Läkemedelsbehandling har begränsad effekt på AMA-nivån.

När rekommenderas mätning?

  • Misstanke om primär biliär cirros (PBC)

Antikroppsisotyp

IgG

Referenser

Leung PSC, Coppel RL, Gershwin E (1996)  |  Baum H (1995)  |  Berg PA, Klein R (1992) 

 Tillbaka till början

 

LKM 1-antikroppar

Produkt

Artikelnr

Antal tester

Varelisa LKM 1 Antibodies 175 96 96 tester

Antigener

Antikroppar mot lever-/njurmikrosom (LKM) bestäms med indirekt immunofluorescens genom deras reaktion med cytoplasman i hepatocyter och proximala, men inte distala, njurtubuli. Anti-LKM 1-antikroppar reagerar med det 50 kDa cytokromet P 450 II D6, vilket är ett av minst 15 humana, hepatiska P450 isozymer involverade i läkemedelsmetabolismens fas I.

I analysen Varelisa LKM 1 Antibodies används humant, rekombinant cytokrom P450 II D6.

Antikroppsförekomst och specificitet

  • Autoimmun hepatit, typ II (100 %, eftersom AIH, typ II karakteriseras av positiv LKM 1)
  • Kronisk hepatit C (7 %)
  • Halotanhepatit (mycket sällsynt)

Sjukdomsaktivitet

Koncentrationen av LKM 1-antikroppar korrelerar inte med sjukdomsstadierna.

När rekommenderas mätning?

Misstanke om autoimmun hepatit

Antikroppsisotyper

IgG

Referenser

Manns MP (1996)  |  Obermayer Straub P, Strassburg CP, Manns MP (2000)  |  Mann MP, Rambusch EG (1996) 

Tillbaka till början