Övrigt

Anti-IgA | Spermaantikroppar   

Anti-IgA

NYTT!

Produkter

Artikelnr

Antal tester

EliA Anti-IgA 14-5535-01 2 x 12

 

Antigen

Renat humant IgA

Marknadsföringsmaterial

Flygblad för EliA Anti-IgA (pdf)

Sjukdomsassociation och antikroppsförekomst

 • 40 % av patienterna med selektiv IgA-brist
 • 10 till 25 % av patienterna med CVID (Common Variable Immunodeficiency, variabel immunbrist)
Selektiv IgA-brist är vanligast vid celiaki, medan CVID är den vanligaste symtomatiska primära immunbristen (prevalens ~ 0,004 %) som karakteriseras av låga serumnivåer för IgG, IgA och varierande för IgM.   

Förebygga anafylaktiska reaktioner

Immunglobulin G-ersättningsbehandling (IgG) utgör en effektiv profylax för infektioner hos patienter med CVID. Hos alla IgG-produkter kan dock spår av IgA (0,05 till 6,0 mg/dl beroende på produkt) finnas. Därför löper patienter med anti-IgA-antikroppar risk att utveckla en anafylaktisk reaktion mot dessa IgG-sammansättningar, särskilt vid intravenös administration. Frekvensen på transfusionsreaktioner är cirka 1 på 30 000 hos populationen i allmänhet, medan den är så hög som upp till 1 på 30 vid IgA-brist. 

När rekommenderas mätning?

 1. Obligatoriskt:
  Patienter som har IgA-brist och ska genomgå blodtransfusion eller IgG-ersättningsbehandling.
 2. Rekommenderas:
  Patienter med celiaki som har IgA-brist för att bedöma en framtida risk för blodtransfusioner.
 3. Användbart:
  Alla patienter som har IgA-brist för att bedöma en framtida risk för blodtransfusioner.

Antikroppsisotyp

IgG

Referenser

Thon (2010)  |  Yuan S and Goldfinger D (2008)  |  Kumar V et al (2002)  |  Horn J et al (2006)  |  Lilic D and Sewell WAC (2008)  |  Brown R et al (2008 

Tillbaka till början    

  

Spermaantikroppar

Produkter

Artikelnr

Antal tester

Varelisa TPO-antikroppar 1 44 96 96

 

Antigen

Human sperma, renat ytprotein 

 Tillbaka till början