Reumatoid artrit

 CCP-antikroppar  |  Reumatoid faktor

 

CCP-antikroppar

Produkt

Artikelnr

Antal tester

EliA CCP 14-5515-01 4x12 tester

Marknadsföringsmaterial

Prestandaegenskaper
EliA CCP (pdf)

Antigener

Tack vare de detaljerade studierna av citrullinerade filaggrin-peptider av Schellekens et al. 1998 påvisades att olika RA-patienter känner igen olika citrullinerade peptider. I cykliska varianter av dessa peptider är citrullinresterna optimalt exponerade för att antikropparna ska kunna bindas till dem. I slutet av 2000 introducerades en anti-CCP-analys med nya cykliska peptider som reagerade mest med RA-serum och förbättrade testegenskaperna, som ett "andra generationens CCP (CCP2)" och gjordes kommersiellt tillgänglig som en ELISA-analys.

EliA CCP är baserat på CCP2-testet.

Antikroppsförekomst och specificitet

Anti-CCP är mycket specifik för reumatoid artrit (RA). I en intern studie visade EliA CCP en utomordentlig sensitivitet på 87,8 % och en specificitet på 96,9 %.

Flera studier visar att CCP-testet gör det möjligt för läkare att effektivt särskilja RA-patienter från andra, RA-liknande sjukdomar, även i fall där den reumatoida faktorn inte är diskriminerande. Anti-CCP-antikroppar kan påvisas i ett mycket tidigt stadium av RA.

Information om reumatoid artrit

Sjukdomsaktivitet

Närvaro av anti-CCP är kopplat till avsevärt högre nivå av erosioner jämfört med reumatoid faktor och andra parametrar. Anti-CCP är en oberoende prediktor för radiologisk skada och progression.

När rekommenderas mätning?

Misstanke om reumatoid artrit.

Antikroppsisotyper

IgG

Referenser

Schellekens GA, de Jong BA, van den Hoogen FH, et al. (1998)  |  Rantapää-Dahlqvist S, de Jong BA, Berglin E, et al. (2003)  |  Van Gaalen FA, Linn-Rasker SP, van Venrooij WJ, et al. (2004)  |  Forslind K, Ahlmén M, Eberhardt K, et al. (2004)

Tillbaka till början

 

Reumatoid faktor

Produkter

Artikelnr

Antal tester

EliA RF IgM

14-5600-01

4x12 tester

EliA RF IgA

14-5601-01

4x12 tester

Marknadsföringsmaterial

EliA RF Detailer (pdf)

Antigen

Reumatoid faktor (RF) är en antikropp mot Fc-delen av immunoglobulin G (IgG) som också är en antikropp. RF och IgG förenas och bildar immunkomplex som bidrar till sjukdomsförloppet.

Brunnarna EliA Wells är coatade med aggregerat IgG från kanin.

Antikroppsförekomst och prognostisk användning

I kombination med tecken och symtom kan RF spela en roll vid såväl diagnos som sjukdomsprognos, och utgör därför ett av klassificeringsvillkoren som föreslås av ACR (American College of Rheumatology). Omkring 80 % av människor med reumatoid artrit har en påvisbar reumatoid faktor. RF har erkänts som en viktig prediktor för svårare sjukdom. Förekomsten av RA ökar markant hos individer med RF-antikroppar av mer än en isotyp, oftast en kombination av IgM och IgA.

Specificitet

RF-positiva resultat uppvisar dock låg specificitet, eftersom RF även förekommer hos patienter med andra autoimmuna sjukdomar och infektionssjukdomar, samt även i en märkbar del av normala, friska personer. RF kan också påvisas i hög koncentration hos patienter med primärt Sjögrens syndrom och kan även vara förhöjt vid kronisk hepatit, kroniska virusinfektioner, leukemi, dermatomyosit, infektiös mononukleos, systemisk skleros och systemisk lupus erythematosus.

När rekommenderas mätning?

Misstanke om reumatoid artrit och Sjögrens syndrom.

Antikroppsisotyper

IgM och IgA

Referenser

De Angelis V, Meroni PL.  |  Nishimura K, Sugiyama D, Kogota,Y et al.  |  Jaskowski TD, Hill HR, Russo KL et al.

Tillbaka till början