Sköldkörtelsjukdomar

Tyreoideaperoxidasantikroppar | Tyreoglobulinantikroppar

Tyreoideaperoxidasantikroppar

Produkter

Artikelnr

Antal tester

ImmunoCAP Thyroid Peroxidase 14-4508-35 3x16 tester
Varelisa TPO Antibodies 123 96 96 tester

Antigener

Tyreoideaperoxidas (TPO) har karakteriserats som ett integralt membranhemoprotein (MW kring 100 kDa) som katalyserar jodiseringen av tyreoglobulin (TG) samt sammankopplingen av två di-jodtyrosinrester i TG-molekylen för att bilda tyroxin. De faktiska egenskaperna hos det "mikrosoma antigenet" förblev okända i nära tre årtionden tills Portmann et al. 1985 kunde påvisa att det mikrosomala antigenet är identiskt med TPO. Sensitivitet och specificitet för en TPO-antikroppsanalys är mycket beroende av testantigenets renhet och kvalitet, särskilt att det inte finns tyreoglobulinkontaminering.

I Varelisa TPO Antibodies och ImmunoCAP Thyroid Peroxidase används humant, rekombinant TPO, producerat i eukaryotiska celler (Baculovirus/Sf9-system).

Sjukdomsassociation, antikroppsförekomst och specificitet

 • Hashimotos sjukdom (91-99 %)
 • Graves sjukdom (71-97 %)
 • Primärt myxödem (40-70 %)
 • Post-partem tyreoidit (60 %)
 • Subakut tyreoidit (de Quervain) (mycket sällsynt)
 • Endokrin oftalmopati (47 %)
 • Struma (25 %)
 • Sköldkörtelcancer (5 %)
 • Kan förekomma vid organspecifika autoimmuna sjukdomar inklusive perniciös anemi, Addisons sjukdom, typ I diabetes mellitus, polyglandulära endokrina syndrom osv.
 • Friska individer (5–15 %, högre hos äldre, men oftast låga mängder)

Information om sjukdomarna

Nya analyser har sensitiviteter och specificiteter på >95 %. Negativt test kan i princip utesluta tyreoidit.

Sjukdomsaktivitet

Kvantitativt finns en tendens för individer med högre nivå av autoantikroppar att vara mer mottagliga för hypothyreoidism

När rekommenderas mätning?

 • Misstanke om tyreoidit
 • Graviditet hos kvinnor med familjehistoria av komplikationer med sköldkörtel eller autoimmunitet.

Antikroppsisotyp

IgG

Referenser

Rapoport B, McLachlan SM (1996)  |  McLachlan SM, Rapoport B (1995)  |  Kraiem Z (1998)   

Tillbaka till början

 

Tyreoglobulinantikroppar

Produkt

Artikelnr

Antal tester

Varelisa TG Antibodies 121 96 96 tester
ImmunoCAP Thyroglobulin 14-4507-35 3x16 tester

Antigener

Tyreoglobulin (TG) är ett stort (670 kDa) sfäriskt glykoprotein bestående av två identiska disulfidenheter som är sammankopplade. Huvuddelen av sköldkörtelns jod är associerat med detta prohormon som spelar en viktig roll i biosyntesen för sköldkörtelhormonerna T3 och T4. Omkring 75 % av det totala proteininnehållet i tyreoideas folliklar består av tyreoglobulin. På grund av det höga TG-innehållet i sköldkörteln kan god kvalitet och renhet uppnås på antigenet med hjälp av konventionella reningstekniker.

Analysen Varelisa TG Antibodies och ImmunoCAP Thyroglobulin är coatade med renat tyreoglobulin från human tyreoidea.

Sjukdomsassociation, antikroppsförekomst och specificitet

 • Hashimotos sjukdom (60-85 %)
 • Graves sjukdom (30-80 %)
 • Primärt myxödem (20-30 %)
 • Post-partem tyreoidit (30 %)
 • Subakut tyreoidit (de Quervain) (mycket sällsynt)
 • Endokrin oftalmopati (24 %)
 • Struma (4 %)
 • Sköldkörtelcancer (2–15 %)
 • Perniciös anemi (27 %)
 • Addisons sjukdom (28 %)
 • Diabetes mellitus (20 %)
 • Friska individer (4–8 %, högre hos äldre, men oftast låga mängder)

Autoantikroppar mot TG och TPO är ett värdefullt uteslutningstest för patienter med sköldkörtelsjukdom eftersom över 98 % av tyreoiditpatienter har autoantikroppar mot en eller båda dessa antigener. Negativt test kan i princip utesluta tyreoidit.

Sjukdomsaktivitet

Primär riskfaktor för framtida autoimmun tyreoideadysfunktion. En förändring av nivån av TG-antikroppar ger användbar information för postoperativa patienter med differentierad tyreoidea-cancer. En ökning av antikropparna kan indikera återfall eller metastaser.

När rekommenderas mätning?

 • Misstanke om tyreoidit
 • Differentierad tyreoideacancer efter operation

Antikroppsisotyp

IgG

Referenser

Burek CL, Rose NR (1996)  |  Kraiem Z (1998)  |  Fisher DA, Pandian MR, Carlton E (1987)

Tillbaka till början