Testprincip för EliA

EliA-testet är en fluorescensenzymimmunanalys (Fluorescence Enzyme Immunoassay, FEIA) och är utformad som en ”sandwich immunoassay”.

En brunn coatas med ett antigen som särskilt känns igen av målantikroppar, som utgör markörer för en viss autoimmun sjukdom. Om dessa specifika antikroppar finns i patientens blodprov kommer de att bindas till antigenet. I det efterföljande reaktionssteget binds en enzymkonjugerad, sekundär antikropp till målantikroppen, som är bunden till antigenet.

Enzymet transformerar ett tillagt substrat till en fluorescent produkt. Genom att jämföra fluorescenssignalerna med dem från kalibratorer med kända koncentrationer kan koncentrationen av antikroppar i testprovet bestämmas.

 
Det aktuella antigenet, som är coatat på den fasta fasen, binder de specifika antikropparna (t.ex. av IgG-klass) i patientprovet.
När icke-specifika, obundna antikroppar tvättats bort tillsätts enzymmärkta antikroppar mot målantikroppen (t.ex. av IgG-klass) och ett komplex bildas.
Efter inkubering tvättas obundna enzymmärkta antikroppar ur och det bundna komplexet inkuberas sedan med developmentlösning.
När reaktionen stoppats mäts eluatets fluorescens. Ju högre fluorescens, desto mer specifika antikroppar (t.ex. av IgG-klass) finns det i provet.