Testprincip VarelisA

VarelisA-testet är en enzymlänkad immunosorbent metod (enzyme linked immuno sorbent assay – ELISA) och är utformad som en "sandwich immunoassay".

En brunn är täckt med det antigen som känns igen av målantikroppen och är specifikt för en viss autoimmun sjukdom. Om denna specifika antikropp finns i patientens blodprov kommer det att bindas till antigenet. I det efterföljande reaktionssteget binds en enzymkonjugerad, sekundär antikropp till målantikroppen. Pga. enzymet transformeras substratet till en färgad substans. Vid jämförelse av färgintensiteten som genereras av testproverna med standarder för kända koncentrationer kan koncentrationen av antikroppar i testprovet bestämmas.

 
Det aktuella antigenet, som är applicerat på den fasta fasen, binder de specifika antikropparna (t.ex. av IgG-klass) i patientprovet.
När icke-specifika, obundna antikroppar tvättats ur tillsätts enzymmärkta antikroppar mot målantikroppen (t.ex. av IgG-klass) och ett komplex bildas.
Efter inkubering tvättas obundna enzymmärkta antikroppar ur och det bundna komplexet inkuberas sedan med ett enzymsubstrat.
Pga. enzymet transformeras substratet till en färgad produkt. När reaktionen stoppats mäts provets färgintensitet. Ju högre färgintensitet, desto mer specifika antikroppar (t.ex. av IgG-klass) finns det i provet.