Vaskuliter och anti-GBM-associerade sjukdomar

PR 3-antikroppar | MPO-antikroppar | GBM-antikroppar

 

PR 3-antikroppar

Produkt

Artikelnr

Antal tester

EliA PR3 S (sensitive)  14-5536-01 4x12 tester
Varelisa PR3 ANCA 177 96 96 tester

Marknadsföringsmaterial

Prestandaproschyrer
EliA PR3 S, MPO S (pdf)
EliA PR3, MPO, GBM (pdf)
Varelisa ANCA (pdf)

Antigener

Antineutrofila, cytoplasmiska antikroppar (ANCA) kan delas in i cytoplasmiska ANCA (cANCA) och perinukleära ANCA (pANCA). Huvudantigenet för cANCA-reaktiviteten är enzymet proteinas 3 (PR3).

PR3 är ett kationiskt protein som består av 228 aminosyrarester och hör till trypsinfamiljen av de serina proteaserna. PR3 förekommer endast hos primater och människor, och har olika funktioner, inklusive proteolys av elastin, hemoglobin, fibronektin, laminin och kollagen, typ IV, antimikrobiella aktiviteter osv.

PR3 i ImmunoDiagnostics analyser är renat från humana neutrofiler. 

I EliA PR3 S (sensitive) är antigenet coatat i brunnarna med en ankarteknik som avsevärt ökar testets sensitivitet.

Sjukdomsassociation, antikroppsförekomst och specificitet

 • Glomerulonefrit med polyangiit (GPA), tidigare kallat Wegeners granulomatos (beroende på sjukdomsaktivitet: omkring 50 % vid inaktiv sjukdom, nära 100 % i den aktiva generaliseringsfasen av WG), specificitet >95 %
 • Mikroskopisk polyangiit: liten procentandel
 • Eosinofil glomerulonefrit med polyangiit (EGPA), tidigare kallat Churg-Strauss syndrom: 10–30 %
 • Polyarteritis nodosa: 8–10 %
 • Idiopatisk crescentisk glomerulonefrit: 30 %

Information om sjukdomarna

I allmänhet förekommer inte anti-MPO och anti-PR3 samtidigt hos samma patient. Detektion av c-ANCA med tydlig PR3-aktivitet är 99 % specifikt för nekrotiserande vaskulit i små blodkärl.

När rekommenderas mätning?

 • Misstanke om idiopatisk, systemisk vaskulit som uppstår i följande förhållanden:
 • Förekomst av synliga blodkärlslesioner som purpura, nekrotiska fingertoppar osv. 
 • Förekomst av mer eller mindre typiska symtom som nekrotisk inflammation i de övre luftvägarna (GPA), hypereosinofili med icke-allergisk astma (eosinofil glomerulonefrit med polyangiit) osv. 
 • Snabbt förlöpande glomerulonefrit
 • Förekomst av symtom och tecken på inflammation som feber, förhöjd sänka och nivå av C-reaktiva proteiner osv. utan identifierbar orsak eller lokalitet

Antikroppsisotyp

IgG

Detektionsmetoder

ELISA (med coatad PR3) eller indirekt immunofluorescens (IIF). 90 % av cANCA-positiva serum är också positiva i PR3 ELISA och vice versa.

Referenser

Gross WL, Csernok E, Szymkowiak CH (1996)  |  Harris A, Chang G, Vadas M, Gillis D (1999)  |  Boomsma MM, Stegeman CA, ven der Leij MJ (2000)   

Tillbaka till början

 

MPO-antikroppar

Produkter

Artikelnr

Antal tester

EliA MPO S (sensitive) 14-5537-01 4x12 tester
EliA MPO 14-5513-01 4x12 tester
Varelisa MPO ANCA 176 96 96 tester

Marknadsföringsmaterial

Prestandaproschyrer
EliA PR3 S, MPO S (pdf)
EliA PR3, MPO, GBM (pdf)
Varelisa ANCA (pdf)

Antigener

Antineutrofila, cytoplasmiska antikroppar (ANCA) kan delas in i cytoplasmiska ANCA (cANCA) och perinukleära ANCA (pANCA). Huvudantigenet för pANCA-reaktiviteten är enzymet myeloperoxidas (MPO). MPO förekommer vid och är ett markörenzym för det azurofiliska granulatet i neutrofiler. Det katalyserar produktionen av hypokloritsyra som effektivt dödar fagocyterade bakterier och virus.

MPO utgör nästan 5 % av det totala proteinet i en neutrofil granulocyt. Det är en kovalent kopplad dimer med en molekylärvikt på cirka 140 kDa.

MPO i ImmunoDiagnostics analyser är renat från humana neutrofiler.

Antikroppsförekomst och specificitet

 • Idiopatisk nekros och crescentisk glomerulonefrit utan immundeposition (= pauci-immune): hos cirka 65 %
 • Mikroskopisk polyangiit: 45 %
 • Eosinofil glomerulonefrit med polyangiit (EGPA), tidigare kallat Churg-Strauss syndrom: cirka 60 %
 • Glomerulonefrit med polyangiit (GPA), tidigare kallat Wegeners granulomatos (WG): 10 %
 • Polyarteritis nodosa: cirka 15 %
 • Goodpasture syndrom: cirka 30–40 %
 • SLE: cirka 8 %, men mer vanligt vid läkemedelsinducerad lupus

Information om sjukdomarna

I allmänhet förekommer inte anti-MPO och anti-PR3 samtidigt hos samma patient. Detektion av p-ANCA med tydlig MPO-aktivitet är 99 % specifikt för nekrotiserande vaskulit i små blodkärl. Däremot är pANCA med negativ eller lågt positiv MPO-reaktivitet inte associerat med vaskulit.
A.Wiik i Danmark föreslog att det senare ska döpas om till neutrofil-specifika autoantikroppar istället för ANCA för att undvika misstolkning av resultat (Carette S., 2004, J Rheumatol 31:792-4).

Sjukdomsaktivitet

Den relativa risken för återfall ökar med ANCA-positivitet.

Riskfaktor för återfall vidRelativ risk
ANCA-positivitet 10%
Ökande ANCA 19%
Behandlingsstopp 2,4%

Tabell: Kvarstående ANCA eller ökande värde bör påverka terapibeslut.
(Data från en presentation av Jayne J i Geneve 2002)

ANCA-koncentrationen är högre under aktiv sjukdom än vid remission.

När rekommenderas mätning?

 • Misstanke om idiopatisk, systemisk vaskulit som uppstår i följande förhållanden:
 • Förekomst av synliga blodkärlslesioner som purpura, nekrotiska fingertoppar osv. 
 • Förekomst av mer eller mindre typiska symtom som nekrotisk inflammation i de övre luftvägarna (GPA), hypereosinofili med icke-allergisk astma (eosinofil glomerulonefrit med polyangiit) osv. 
 • Snabbt förlöpande glomerulonefrit
 • Förekomst av symtom och tecken på inflammation som feber, förhöjd sänka och nivå av C-reaktiva proteiner osv. utan identifierbar orsak eller lokalitet

Antikroppsisotyper

IgG

Referenser

Kallenberg CGM (1996)  |  Harris A, Chang G, Vadas M, Gillis D (1999)  |  Savage COS, Harper L, Cockwell P, Adu D, Howie AJ (2000)   

 Tillbaka till början

 

GBM-antikroppar

Produkter

Artikelnr

Antal tester

Varelisa GBM Antibodies 133 96 96 tester
EliA GBM 14-5514-01 2 x 12 tester

Marknadsföringsmaterial

Prestandabroschyr
EliA PR3, MPO, GBM (pdf)

Antigener

Huvudfunktionen för njurarnas glomerulära basalmembran (GBM) är ultrafiltrering av blod. Typ IV-kollagen är en typisk komponent i GBM, har självaggregerande egenskaper och bildar en matris där de övriga basalmembranmolekylerna ingår. Typ IV-kollagen bildar trimerer som är uppbyggda av tre underenheter av alfakedjor. Eftersom antikropparna är riktade mot epitoper av den så kallade "icke-kollagena domänen" (NCI-domän) som är dold inne i proteinet i dess ursprungliga struktur måste ett denaturerat antigen användas för detektion av GBM-antikropparna.

Analyserna Varelisa GBM Antibodies och EliA GBM är de första som har humant, rekombinant, kollagen av typ IV alfa 3-kedja från NCI-domänen.

Antikroppsförekomst och specificitet

 • Snabbt förlöpande glomerulonefrit (med eller utan lungblödning) (15 %)
 • Goodpastures syndrom (ett av tre specifika kriterier) 
 • ANCA-relaterade vaskuliter

Information om Goodpastures syndrom

Vid Goodpastures syndrom är det viktigt att påbörja behandling innan skadorna på njurarna har blivit för omfattande. Tidig diagnos är därför ovärderligt och kan bekräftas med hjälp av känsliga analyser.

Sjukdomsaktivitet

Relativt hög antikroppskoncentration kan kvarstå hos patienter med tydlig klinisk remission och minskar endast långsamt under loppet av cirka ett år. I allmänhet bör njurtransplantation förskjutas tills antikroppskoncentrationen är negativ för att undvika sjukdomsåterfall hos transplantatmottagaren. 

När rekommenderas mätning?

 • Misstanke om Goodpastures syndrom
 • Patienter med glomerulonefrit
 • Positiva ANCA-resultat
 • Före njurtransplantation: Indikation på hög risk för akut njursvikt (dålig prognos)

Antikroppsisotyper

IgG

Referenser

Hellmark T, Segelmark M, Bygren P, Wieslander J (1996)  |  Kluth DC, Rees AJ (1999)  |  Gibson IW, More IAR (1998)

Tillbaka till början